Zuster is niet getrouwd, heeft last van lusten

Muslim-woman-praying

Vraag:

Graag een aantal tips en du’as voor een vrouw die moeite heeft om haar lusten te beheersen en nog niet de mogelijkheid heeft gehad om te trouwen.

Antwoord:

Bismillah.
Wa alaikum as salaam wa rahmatullah

Lieve zuster,
Je kan deze situatie benaderen vanuit 4 hoeken. Ik raad je aan om deze alle 4 tegelijk uit te voeren.

1. Spiritueel
Wees je bewust van de gebedstijden en voer de gebeden, verplicht en aanbevolen, altijd volgens hun aangewezen tijd uit. Wanneer het nog niet je gewoonte is om wakker te worden voor tahajjud(nachtgebed), begin daar dan nu mee. Vraag Allah de Verhevene voor hulp met deze uitdaging tijdens deze gezegende tijd waarvan bekend is dat dua wordt geaccepteerd, zoals de tijd tussen de iqama en adhan of wanneer het regent etc. De boodschapper van Allah, vrede zij met hem, adviseerde ons om te vasten in deze situatie, dus mocht je er nog geen gewoonte van hebben gemaakt op de maandagen en donderdagen, maak dit dan nu je gewoonte.

2. Dieet
Probeer zo veel mogelijk dierlijk voedsel te ontwijken. Beoefenaars van de Unani Medicine raden aan om zo veel mogelijk verkoelend voedsel toe te voegen tot het dieet en verhittend voedsel te minderen als middel om deze lust te verminderen. Dit is iets wat je kan proberen in scha Allah.

3. Fysiek
Regelmatige lichaamsbeweging kan een goede manier zijn om deze energie om te leiden.

4. Dienstbaarheid
Houd jezelf mentaal bezig door je tijd te wijden aan het jezelf ter dienst stellen van anderen(vrijwilligerswerk). Bekijk je vaardigheden en hoe je deze kunt gebruiken om de gemeenschap om je heen ten dienst te staan. Neem je hobby’s en interesses en maak het een manier om te kunnen geven aan de gemeenschap.

Tot slot
Wanneer zulke (lust)volle gedachten voorkomen, vraag dan Allah ta’ala voor hulp en/of vergeving. Wees nooit moe van het terugkeren naar Hem. Wees je bewust met wat voor mensen je omgaat en bewaak de 7 ingangen naar het hart:
– De mond
– De oren
– De ogen
– De handen
– De benen
– De maag
– De geslachtsdelen

Het bewaken van deze ingangen beschermt het hart. Dus als aanvullende maatregel dien je je bewust te zijn van wat je ziet, naar luistert, uitspreekt etc. Want dit kunnen triggers zijn voor verschillende aspecten van onze lusten.
Wat dua’s betreft, dit kunnen dua’s zijn die de boodschapper van Allah, vrede zij met hem, dagelijks gebruikte of een dagelijkse quranrecitatie. Je kan kiezen voor beiden of meer. In dit geval raad ik de volgende dua aan:

“Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi `ala dinik”
“O, Machthebber van de harten! Maak mijn hart standvastig op Uw Deen”
[Tirmidhi]

Onze lusten zijn fysieke behoeften die met wat training kunnen worden beheerst door onze aql (intellect) wiens zitplaats het hart is. Dus het vragen van Allah ta’ala met het hart voor hulp, helpt in deze situatie.

Een ander aandachtspunt: Wanneer je wil trouwen, vraag dan Allah ta’ala hiervoor en werk aan het spiritueel en emotioneel voorbereiden hiervan, zodat wanneer dit op je pad komt, je er helemaal klaar voor bent.

Moge Allah ta’ala je gemak geven in je streven.

Je zuster,

Ustadha Rukayat Yakub

[spider_facebook id=”1″]