Wie zijn de Ahloel Hadith [mensen van hadith]?

Het is zeer merkwaardig dat pseudo-salafi’s zichzelf de naam Ahloel Hadith toe-eigenen. De Ahloel Hadith zijn geleerden die zich voornamelijk bezighielden met de ahadith van onze geliefde Profeet ﷺ.

Je hebt dus Ahloel Hadith van de Hanafi’s, Maliki’s, Shafi’is en Hanbali’s. Echter, wie leest, zal tegenkomen dat de meesten van Ahloel Hadith kwamen van Saadatina al-Shafi’iyya; dus de Shafi’i geleerden.

Enkele namen van grote Shafi’i hadithgeleerden zijn Ibn Salah, al-Khatieb al-Baghdadi, al-Nawawi, Ibn Hajar al-‘Asqalani, al-Suyuti, Ibn ‘Asakir, al-Hakim al-Naysaburi, al-Qastalani, al-Bayhaqi, Taqi ad-Din as-Subki, Taj ad-Din as-Subki رحمهم الله en nog veel meer.

Als er dus een groep is die zich de Ahloel Hadith mag noemen, dan zijn het onze meesters van de Shafi’iyya en niet pseudo-salafi’s die geen nalatenschap hebben in hadith. De Shafi’iyya zijn geen pseudo-salafi’s, maar Sunni Ash’ari’s.

De geleerden zeggen daarom dat men de wetenschap van hadith enkel kan betreden via de deur van de Shafi’iyya. Zelfs de gebruikte mustalahaat van hadith die door iedereen gebruikt wordt, komt van de Shafi’iyya.

De grote muhaddith van de pseudo-salafi’s genaamd Nasiruddin al-Albani عفا الله عنه zei zelf in Al-Hudaa wan-Noor 665 dat er geen salafi uitleg op Sahih al-Bukhari bestaat en al zou het bestaan, dan zou het niet zo gedetailleerd zijn als Fath al-Baari [zie foto; van de Ash’ari’s geleerde Ibn Hajar].

Daarnaast vragen wij ons oprecht af of hun grote muhaddith al-Albani een keten heeft tot de auteurs van de hadithboeken en of hij überhaupt een ijaza heeft. Het enige waar salafi’s trots mee komen is dat zijn docent, de Syrische shaykh Raghib al-Tabbag رحمه الله was.

De eerste ironie is dat shaykh Raghib, waar ze zo trots op zijn, een Shafi’i Ash’ari Sunni en een Sufi was. De tweede ironie is dat zijn Ijaza aan shaykh al-Albani slechts een ijaza van tabarruk was. Dat is slechts een ijaza van geleerden voor zegening waarmee ze iemand willen aansporen tot het bestuderen van hadith en niet een ijaza van toestemming om te doceren.

Geen nalatenschap in hadith, geen keten tot auteurs van hadith boeken en jezelf toch Ahloel Hadith noemen? Dat vinden we heel knap bedacht.

Redactie