Valide redenen voor het uitstellen van het gebed tot de Daruri-tijd | Maliki


 

Vraag

In de Maliki wetschool is het niet toegestaan het gebed uit te stellen tot de noodzakelijke tijd [Daruri-tijd] zonder een geldige reden. In welke gevallen is het wel toegestaan?

Antwoord

Imam al-Dardir al-Maliki [rahimahullah] benoemt in zijn Sharh al-Saghir een aantal valide redenen:

1. Ongeloof voordat iemand het geloof binnentrad of terugkeerde tot de Islam;
2. Een kind dat de beginnende tekenen vertoont van de pubertijd (zoals ejaculatie of menstruatie);
3. Bewusteloosheid of krankzinnigheid;
4. Geen toegang hebben tot water of schone aarde (of andere oppervlakten die voor tayamum gebruikt kunnen worden);
5. Menstruatie of postnatale bloeding (bloeding na geboorte);
6. Slapen of vergeetachtigheid;
7. Anders: Zoals ziekte, incontinentie [ongecontroleerd ontlasten] of reizen.

En Allah weet het beter.

Ustadh Tariq Abdul-Rashid

Extra commentaar Maliki Instituut

Het zonder reden uitstellen van het gebed tot de Daruri-tijd is een zeer grote zonde. Dit vereist het doen van Tawbah [smeekbede voor vergiffenis]. Ook dient men er rekening mee te houden dat specifiek in de Maliki madhhab de ikhtiyari-tijd voor het Maghreb-gebed zeer klein is [ongeveer 10-15 minuten]. Voor toelichting zie afbeelding hieronder uit het boek ‘Het gebed volgens de Maliki madhhab’, geproduceerd en uitgegeven door Stichting Islamitische Organisatie Nederland.

11940334_1698245297077258_3928825595110372423_n