Ustadh Ebubekir Sifil over de ‘Koranieten’

In Surah al-Nisa’ staan de categorie van vrouwen waarmee men niet mag trouwen zoals moeder, dochters, zussen enzovoort. In totaal worden er 14 categorieën benoemd waarmee het haram is te trouwen en daarna zegt de Qur’an dat hetgeen hierbuiten valt toegestaan is. Er wordt geen verbod vermeld op het trouwen met je kleinkinderen of het trouwen met je grootmoeder tussen deze categorieën. Betekent dit dat je met je kleinkinderen kan trouwen of dat je je dochter kan laten trouwen met je vader? Of dat je de kleinkinderen van je broer en zus kan trouwen? Dit is niks anders dan krankzinnigheid. Is dit de Islam? Dit laat zien dat we niet enkel naar de Qur’an kunnen refereren.

De Profeet ﷺ vertelt ons dat dit haram is en hoe doet hij dit? Heeft de Profeet ﷺ het recht om een deur die de Qur’an heeft geopend te sluiten of een deur te sluiten die de Qur’an heeft geopend? Uiteraard kan hij dit niet uit zichzelf doen, maar wel middels een Openbaring van Allah buiten de Qur’an. Is er een Openbaring buiten de Qur’an? Ja, die is er.

Jibriel عليه السلام kwam naar de Profeet ﷺ en leerde hem het gebed, het tijdstip ervan en uit hoeveel rak’aat het bestaat. De details van het gebed staan niet in de Qur’an. Als we naar Surah al-Tahriem gaan, dan zien we dat de Profeet ﷺ iets aan een van zijn echtgenoten toevertrouwde om niet door te vertellen, maar zij vertelde dit aan een andere echtgenote. De Profeet ﷺ vroeg haar waarom ze dit had gedaan waarop ze afvroeg wie hem ﷺ had verteld dat ze het had doorverteld, waarop de Profeet ﷺ zei dat al-‘Alim en al-Khabier [Allah] hem hiervan op de hoogte had gebracht. Deze gebeurtenis staat niet vermeld in een vers wat is geopenbaard. Allah ta’ala heeft het op een andere manier geopenbaard aan de Profeet ﷺ, wat aantoont dat er een andere Openbaring is naast de Qur’an.”

Shaykh Dr. Ebubekir Sifil حفظه الله

Redactie Sunni Instituut:

Het ontkennen van de Sunnah als een bron van de Islam is hetzelfde als het ontkennen van de Qur’an. Degenen die henzelf Koranieten noemen en enkel de Qur’an menen te volgen, ontkennen de Qur’an door de Sunnah te ontkennen. Zij zijn niet meer dan de volgelingen van Iblies en zijn ook buiten de oevers van de Islam getreden. De enige manier voor ons om de Sunnah te kennen, is door middel van de ahadith van de Profeet ﷺ. Wie de ahadith in zijn geheel ontkent zoals de “Koranieten”, valt in een kettingreactie dat leidt naar kufr [ongeloof].

Het ontkennen van de ahadith leidt naar het ontkennen van de Sunnah als bron en wie de Sunnah als bron ontkent, heeft de Qur’an ontkend welke ons leert dat de Sunnah een bron is.