Imam Aboe Hanifa: de geleerde in hadith

Vaak is er een bezwaar en een misplaatste gedachte dat de Hanafi wetschool niet wordt ondersteund door ahadith en dat Imam Aboe Hanifa niet sterk was in ahadith. Al zouden we dit aannemen, dan zijn er genoeg studenten van de imam die grote hadithgeleerden waren. Echter, even over de Imam zelf:

Bovenstaand op de foto is een boek genaamd ‘Kitaab al-Athar’. De grote geleerde Abu Wafa’ al-Afghani رحمه الله zegt in de introductie van zijn tahqiq op dit werk, dan dit het allereerste boek in hadith is wat gecompileerd is in gerangschikte hoofdstukken van fiqh, zoals tahara, salah, zakah etc met ook uitspraken van de Sahaba en de Tabi’een. Dit boek is van niemand minder dan al-Imam al-A’dham Abi Hanifa Ibn Thabit al-Taymi al-Farisi al-Kufi en is zelfs ouder dan de Muwatta’ van Imam Malik رضي الله عنه welke is overgeleverd door verschillende studenten van Imam Malik en daarmee nóg ouder dan de Sahih van Imam al-Bukhari رضي الله عنه. Dat de Muwatta’ de oudste compilatie van hadith is die op deze manier werd geschreven, klopt dus niet.

Kitaab al-Athar is ook overgeleverd door meerdere studenten van de Imam Aboe Hanifa en het onderstaande is overgeleverd door een van de grootste studenten van Imam Abu Hanifa, genaamd Muhammad Ibn al-Hasan al-Shaybani رضي الله عنه die tevens een van de meest bekende overleveraars is van de Muwatta’ van Imam Malik رضي الله عنه.

Imam Ibrahim al-Nakha’i رضي الله عنه was een grote faqih en zijn uitspraken die hij deed in de fiqh zonder altijd het bewijs te noemen, werden overgenomen door zijn student Imam Hammad Ibn Abi Sulayman رضي الله عنه en deze werden doorgegeven aan zijn student Imam Aboe Hanifa رضي الله عنه. Dit houdt niet in dat de fatawa die gegeven werden door de Imams van Kufa gebaseerd waren op geen bewijs, zij benoemden het niet. Wanneer men echter met precisie op zoek gaat, dan vindt men de bewijzen waar zij hun uitspraken op baseren. Dit is een van de redenen dat men bezwaar uit op de Hanafi wetschool, omdat ze de complexiteit ervan niet kunnen vatten en het daarom maar afschrijven. Wie de boeken openslaat, zal zien dat vele mensen, inclusief grote geleerden, Imam Aboe Hanifa grote onrecht hebben aangedaan door hem te beschuldigen waar hij onschuldig van was.

De grote hedendaagse Hanafigeleerde Mufti Taqi Usmani حفظه الله zegt in zijn boek over taqlid dan ook:

“Het bezwaar tegen de Hanafi mening is zelden gebaseerd op een gedegen wetenschappelijke studie van haar positie, maar is veeleer gebaseerd op een gebrek aan begrip en een gebrek aan inzicht.”