Ik schaam me voor het uitvoeren van wudu

 

Vraag:

Ik schaam me om wudu te doen op openbare plekken. Dit is bijna een fobie voor mij geworden. Kan ik tayummum doen omdat ik dat met meer privacy kan doen?

Antwoord:

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle. Beste broeder,
In Surah At-Tawbah (Berouw), herinnert Allah de Verhevene de gelovigen dat Hij meer recht heeft op hun angsten.


“Vreest gij hen? Neen, Allah is het meest waardig, dat gij Hem zoudt vrezen als gij gelovigen zijt”
{Al-Qur’an, 9:13}

De lessen uit dit vers zijn belangrijk. Niemand heeft meer recht op onze overwegingen dan Allah de Verhevene. Mensen zijn slechts mensen en ook zij zullen voor Allah moeten staan zoals jij ook zult doen. Waarom zou je je ongemakkelijk moeten voelen wanneer iemand je de wudu ziet verrichtten? Openbare plekken zijn nu eenmaal zo: Openbaar.

Niemand kan je weerhouden om jezelf te wassen. En wanneer je met de tayyamum begint (droge wudu), is niet alleen je wudu ongeldig omdat je toegang hebt tot water, maar zo ontkom je ook aan de kansen waarin je interactie kan hebben met mensen die je aanspreken en wat zouden willen leren over Islam.

Tot slot: We leven in een maatschappij waarin mensen weinig schaamte hebben in het openbaar. We dienen dus onszelf na te vragen waarom we zoveel waarde hechten aan wat vreemde voorbijgangers van ons vinden. Wat kan het schelen wanneer iemand een probleem heeft met onze hijab, baard of het wassen van de voeten? We moeten zelfverzekerd zijn in wat wij zijn als gelovige mannen en vrouwen, strevend naar de tevredenheid van onze Heer.

Moge Allah gemak schenken.

Ustadha Zaynab Ansari
img_6959-150x150

 

 

 

 

[spider_facebook id=”1″]