Het verschil tussen een leek, muhaddith en een faqih

Je hebt een zichtbaar product dat voor iedereen te zien is, echter de details ervan kan je slechts zien met een gereedschap genaamd ‘microscoop’. Zie deze zichtbare product als de bewijzen uit de Qur’an en Sunnah en de microscoop als kennis waarmee je de details van het product naar boven haalt.

De leek heeft geen microscoop [kennis] om het product [bewijzen] te bekijken en zal dus de details niet kunnen weten. Daarom behoort hij een deskundige faqih hierin te volgen en deze zijn voor ons vergemakkelijkt door het volgen van een wetschool.

De muhaddith heeft de microscoop, maar hij weet niet hoe hij hem moet toepassen. Hij geeft het gereedschap enkel door. Daarom zeiden grote muhadditheen van de selef al-salih dat als het niet aan de juristen lag, zij tot de dwalenden zouden behoren, om het feit dat ze niet wisten hoe ze de bewijzen moesten implementeren.

De faqih heeft de microscoop en weet hoe hij het moet gebruiken. Hij haalt de details van het product naar boven die voor anderen niet te zien zijn. Voor de leek zijn die details niet zichtbaar en wie arrogantie en complexe onwetendheid heeft, zal de details ontkennen, immers hij kan het niet zien met zijn ogen. De vragen van een leek om bewijzen, is alsof hij vraagt om de details van het product te willen zien zonder microscoop. Dit wordt enkel gevraagd door iemand met complexe onwetendheid.

Echter, het feit dat hij het niet ziet, betekent niet dat de details niet bestaan. Ze bestaan wel degelijk en de faqih haalt ze voor je naar boven en verzint het niet zelf.

Redactie