Halloween in het licht van de Shari’a

4159965-halloween-jack-o-lantern

Inleiding

Helaas merken we steeds vaker op dat moslimkinderen door hun ouders aangespoord worden om het Halloweenfeest te vieren, of krijgen kinderen steeds vaker hun zin van moslimouders om aan dit feest mee te mogen participeren op bijvoorbeeld school. Een kwalijke zaak waarvan de mogelijk desastreuze gevolgen zeker onze aandacht verdienen.

Oorsprong van Halloween

Halloween begon als een Keltische religieus festival dat toegewijd is aan Samhain, de ‘heer’ des doods in sommige oude Europese Keltische religies. Verschillende bronnen geven aan dat op 31 oktober Samhain geesten zou sturen om mensen aan te vallen en angst aan te jagen. Naarmate de tijd passeerde, werden de dagen en nachten op de plaatsen waar dit festival gevierd werd, duisterder, gekenmerkt door het geloof in dolende geesten, gnomen, zombies, vampieren, zwarte katten, demonen en andere symbolen van het occultisme en de onderwereld. Deze dag werd ook steeds belangrijker voor duivelaanbidders, sommige die uiteindelijk begonnen te geloven dat 31 oktober een dag was dat de hulp van de duivel aangeroepen zou kunnen worden voor een blik in de toekomst, voor huwelijken, gezondheidskwesties, financiële kwesties, etc.

Het oordeel binnen de Shari’a

De eerste doelstelling van de Shari’a [Maqasid al-Shari’a] is het beschermen van monotheïsme en de aanbidding van Allah. In navolging van deze doelstelling, is veelgodenaanbidding [shirk] in al haar vormen verboden in de Islam, alsmede de daden en gebruiken die door onze geleerden zijn beschreven, als zaken die men uit de Islam doet treden of die gezien worden als zaken die leiden naar ongeloof. Het geloven in een ‘Heer’ des Doods, Samhain, die zogenaamd zijn macht onafhankelijk zou kunnen uitoefenen in de schepping, is shirk en ongeloof bij de moslims en daarom ook haram.

Vergelijkbaar, het aanroepen van de Duivel voor welk doel dan ook, is ook shirk en ongeloof. Allah zegt in de Qur’an:

Voorwaar, Allah vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten worden toegekend, maar Hij vergeeft daarbuiten aan wie Hij wil. En wie deelgenoten aan Allah toekent, hij heeft ver gedwaald. {116} Zij aanbidden naast Hem slechts afgodsbeelden en zij aanbidden slechts de opstandige satan {117}
{Qur’an 4:116-117}

Om de duivel dan aan te roepen voor ‘goddelijke’ doeleinden is dan een nog ergere vorm van ongeloof. De rol van de Shaytan in de Halloween riten en symboliek wordt ook gevonden in de traditie van de bekende Halloween lampion [genaamd: Jack o’ lantern in het engels)

bb13a19c94713e48e93fe270d6785dea

De kaars in de lampion symboliseert de Ierse Jack die gevangen zou zijn tussen de Hel en het Paradijs. De oorsprong van het licht in de lampion, dat nu vooral in de vorm van een kaars terug te vinden is, begon als een brandende kool dat door de shaytan gegooid zou zijn naar Jack, nadat hij geweigerd zou zijn aan de poorten van de Hel. Jack plaatste het gloeiende kool in een raap [soort grote radijs] [dat nu in een pompoen is veranderd in Noord-Amerika], en gebruikte het als een lamp om zijn pad te verlichten door de Aarde, gevangen tussen de Hel en het Paradijs. Nadat Jack overleden zou zijn, werd de kaars gezien als Jack zelf. In welk geval dan ook: het versieren van onze huizen [buiten of binnen] met zo’n symbool, is iets wat verboden is in Islam, omdat het betrekking heeft op het gebruik van een religieus symbool dat geen relatie heeft met islamitische leerstellingen.

Een andere uitleg dat wordt gegeven over het belang van de Jack o’ lampion, is dat het gebruikt zou worden om kwade geesten weg te jagen rond Halloween. Dit is ook shirk, omdat scheppende krachten worden toegeschreven aan de lampion, die enkel toekomen aan Allah.

Wij bevestigen als een van de fundamenten van onze geloofsleer, dat Allah de Enige is die ons schaad of begunstigt en niet iemand van de schepping.

“Indien Allah jou met tegenspoed treft, dan kan niemand die weghalen, behalve Hij; en indien Hij jou met het goede treft: Hij is Almachtig over alle zaken.” {Qur’an 6:17}

Ik vermeld dit, om duidelijk te maken dat een religieus feest vergezeld met verschillende elementen van shirk en satanistische invloeden overduidelijk verboden zijn in de Islam. Het praktiseren van Halloween volgens haar originele concept, gebruiken en symboliek, is verboden binnen de Islam. We weten dat Halloween vandaag de dag nog steeds een religieuze festival is, dat gevierd wordt door figuren wiens geloof lijnrecht tegenover het geloof van de moslims staat. Samhain, het Keltische festival dat de aanleiding gaf voor Halloween, wordt vandaag de dag op 31 oktober gevierd door Wiccans [heksen] en Satanisten en is tevens de meest belangrijke feestdag voor hen.  Een beoefenaar van hekserij zei in een artikel van USA Today:

“de christenen beseffen het niet, maar zij vieren deze feestdag samen met ons. Wij vinden dit leuk.”
{USA Today}

De symbolen van duisternis, kwaadaardigheid en veelgodenaanbidding zoals wij moslims dit begrijpen: geesten, gnomen, heksen, demonen, vampieren etc, worden nog steeds geassocieerd met deze dag door de groepen die het vieren op een manier dat consistent is met haar oorsprong. Dus het oordeel is zoals het al eerder hierboven is vermeld: haram.

Intentie

Wat betreft het argument dat iemands intentie [niyya] bepaalt of Halloween halal of haram is, dan is dit ongegrond. Een goede intentie kan een harame daad niet halal maken. Onze geleerden hebben dit concept weergegeven in de volgende stelregel: ‘al-Niyyatu’l hasana la tubarriru al-haram’. Dus het argument dat een goede intentie, zoals dat ouders niet willen dat hun kinderen zich ‘buitengesloten’ voelen van anderen op deze dag, kan het meedoen in de gebruiken en symboliek die verboden zijn in onze religie, niet goedpraten.

Er is een andere kwestie dat relevant is in deze zaak, namelijk die van het tevreden zijn met kufr. De stelregel luidt:  ‘tevreden zijn met kufr is op zichzelf ook kufr’ [al-rida bil kufr, kufr).  Plezier met kufr laat zich in deze kwestie zien in bepaalde daden op Halloween, zoals het dragen van kostuums die skeletten (dode geesten die tot leven komen), heksen, zombies, tovenaars, vampiers of feeën moeten voorstellen, het plaatsen van Jack o’ lampionnen[kaars in pompoen of glas] bij de voordeur, het kiezen van 31 oktober om de feesten te vieren, ‘snoep of je leven’-praktijken en andere daden die allen gezien kunnen worden als het tevreden zijn met kufr.

Onze kinderen

We dienen eerlijk te zijn met onze kinderen en hen ondubbelzinnig te zeggen dat wij moslims zijn en er sommige dingen zijn waar wij niet in geloven of uitvoeren, omdat deze tegen onze religieuze leerstellinge ingaan. De jehova getuigen, orthodoxe joden en anderen, doen dit met grote tegenstand en duidelijkheid. Tawhid, het hoog houden van de Goddelijke Eenheid, staat aan de kern van onze religie. Wanneer dit opgegeven wordt, dan zal onze gehele religie spoedig volgen. We moeten volhardend ons geloof bewaken, zeker tijdens deze moeilijke tijden.

Imam Zaid Shakir