Geslachtsgemeenschap tijdens het vasten | Maliki

Vraag

Ik ben twee maanden geleden getrouwd en in de Ramadan heeft de lust mij overwonnen en heb ik geslachtsgemeenschap gehad met mijn vrouw, terwijl mijn vrouw en ik aan het vasten waren. Wat moet ik in dit geval doen?

Antwoord

Ten eerste dient u berouw te tonen voor deze zonde. Ten tweede bent u verplicht tot het plegen van Kaffarah’ [boetedoening]. Indien u uw vrouw tegen haar wil in heeft gedwongen tot geslachtsgemeenschap, dan bent u twee keer de Kaffarah verplicht. Als uw vrouw vrijwillig aan de geslachtsgemeenschap heeft deelgenomen, dan is zij ook verplicht tot de Kaffarah. Voor de Kaffarah’ heeft u de keuze uit

(1 het vasten van twee opeenvolgende maanden (na de ramadan) of;

(2 het voeden van zestig arme mensen. De hoogte van de voeding bedraagt 30,5 (dertig en een halve) kilogram tarwe of gerst, te geven aan zestig arme mensen.

En Allah weet het beste.

Mufti Galal al-Jihani
Bron: Dar Al Hijrah (2013 – 1434H)

jalal1Shaykh Galal al-Jihani is een invloedrijke geleerde,
wonende in Nederland, waar hij de functie vervult
als hoofddocent Islamitische Wetenschappen aan
de  Islamitische Universiteit Rotterdam. Naast zijn
specialisme in ‘ilm al-Kalam, hadith en ‘aqida, is de shaykh
ook een mufti in de Maliki wetschool.