Het ‘Ied-gebed volgens de Maliki madhhab.

sadlplaatje

Algemeen

Het ‘Eid-gebed is een Sunnah Muakkadah [benadrukte Sunnah]. Het gebed bestaat uit twee Rak’as [gebedseenheden], zonder zowel de Adhan of de Iqamah uit te voeren. De eerste Rak’a bestaat uit zeven takbirat, inclusief de eerste openingstakbir [Takbiratul Ihram] en tweede rak’a bestaat uit zes takbirat [inclusief de takbir na terugkomst van de sujoed van de 1e rak’a].

Volgorde van het gebed

1e rak’a

– 1e takbir. [Takbiratul Ihram, de openingstakbir waarmee het gebed begint]

– 2e takbir

– 3e takbir

– 4e takbir

– 5e takbir

– 6e takbir

– 7e takbir. Na deze takbir wordt de Fatiha gereciteerd en korte Surah daarna. Hierna wordt de rak’a afgemaakt zoals je gewend bent in de 1e rak’a van een gebed met twee rak’atayn.

2e rak’a

– 1e takbir [dit is de takbir waarmee je gaat naar de staande houding van de 2e Rak’a, na de sujoed van de 1e rak’a.]

– 2e takbir

– 3e takbir

– 4e takbir

– 5e takbir

– 6e takbir. Na deze takbir wordt de Fatiha gereciteerd en een korte Surah daarna. Hierna wordt de rak’a zoals gewoonlijk afgemaakt, zoals je gewend bent in de 2e rak’a van een gebed met twee rak’atayn.

Aanbevolen zaken [Mustahabaat]

– De handen enkel opheffen bij de Takbiratul Ihram [openingstakbir waarmee je het gebed begint] Bij de overige takbirat is dit niet aanbevolen.

– De takbirat hardop doen.

– Jezelf parfumeren [enkel de man.]

– Nieuwe [binnen Shari’a toegestane] kleding aandoen, mits men daartoe in staat is.

– De terugweg  via een andere route nemen dan de route die je gebruikt hebt om naar de gebedsplaats te gaan.

– Het ontbijt uitstellen tot na het ‘Ied-gebed.

– Alleen in geval van ‘Ied al-Adha: dhikr [middels het prijzen van Allah] op het einde van elk van de volgende vijftien verplichte gebeden [3 dagen], beginnende vanaf het Dhuhr-gebed op de dag van ‘Ied tot aan het Sobh-gebed van de vierde dag. Een mogelijke manier van deze dhikr dat voorgesteld wordt in de Muqadimmat al’-‘Izziyah is het volgende:

“Allaahu akbar                     Allah is de Grootste

Allaahu akbar                      Allah is de Grootste

Allaahu akbar                      Allah is de Grootste

Laa ilaaha ilallaah            Er is niemand die waardig is om aanbeden te worden, behalve Allah

Wallaahu akbar                 En Allah is de Grootste

Allaahu akbar                      Allah is de Grootste

Wa lillaahil hamd”           En alle lof komt toe aan Allah

 {Samengevat uit de Muqaddimat al-‘Izziyah}

Zie ook:  ‘Eid-gebed in Algerije, 1989, volgens de Maliki madhhab.

[youtube link=”https://www.youtube.com/watch?v=ZeMl1Tk_PkI” width=”550″ height=”315″]