De deugden van ‘Ashura

sinai

Op woensdag 12 oktober 2016 zal het de de 10e Muharram zijn en daarmee de dag van ‘Ashura In Schaa Allah. De Boodschapper van Allah ﷺ zei hierover:

“Voor het vasten van de dag van ‘Ashura, hoop ik dat Allah [de zonden] zal uitwissen van het afgelopen jaar.”
{Muslim}

De reden dat wij vasten op de dag van ‘Ashura is omdat dit de dag was waarop de profeet Musa [Mozes] ‘alayhi assalam en de Kinderen van Israel gered werden van de Farao [Fir’awn]. De Joden hadden de gewoonte om op deze dag te vasten.

Ibn ‘Abbas heeft ook overgeleverd dat de Profeet ﷺ zei:

“Wanneer ik volgend jaar nog leef, zal ik ook de 9e dag [van Muharram] vasten.”
{Musnad Imam Ahmed}

Dit is zo om onderscheid te maken tussen de Moslim- en Joodse uitvoering
{Tirmidhi}

Er is ook overgeleverd:

“Toen de Profeet ﷺ in Medina aankwam, vond hij de Joden vastende op de dag van ‘Ashura. Hij vroeg: “wat is dit?” Zij zeiden: “een grote dag. Allah redde Musa [‘alayhi salaam] en de stammen van Israël van hun vijanden op deze dag en daarom vastte Musa op deze dag.” De Profeet ﷺ zei: “wij hebben meer recht op Musa dan jullie.” Zo vastte hij op die dag en gaf opdracht aan de mensen om op die dag te vasten.”
{Bukhari, Muslim, al-Nasai en Ibn Madjah}

Imam an-Nawawi heeft ook vermeld dat een mogelijke reden voor het vasten op de 9e dag ook te maken kan hebben uit voorzorg, omdat de mogelijkheid bestaat dat het waarnemen van de maan mis kan lopen aan het begin van Muharram. Het is overigens ook toegestaan om enkel te vasten op de 10e dag.

Men volstaat dus ook met het enkel vasten van de dag van ‘Ashura zelf. Ook dient men niet anderen direct of indirect te dwingen om op deze dag te vasten, omdat de Profeet ﷺ zei:

“Betreffende de dag van ‘Ashura is dit niet verplicht op jullie gesteld om te vasten zoals ik doe. Wie wenst te vasten kan vasten en wie dit niet wil is niet verplicht om te doen.”
{Bukhari en Muslim}.

Hoewel dit het geval is, dienen wij onszelf een belangrijke vraag te stellen:

Wie wil nou niet zijn/haar [kleine] zonden van het afgelopen jaar vergeven hebben door slechts te vasten op deze dag(en)?

Moge Allah de vasten accepteren en dit een sabab maken om onze zonden van het afgelopen jaar te vergeven. Amin.

Wassalaam,

Team Sunni Instituut

Toevoeging
Wij zijn op de hoogte van de aankondigingen dat ‘Ashura zou vallen op dinsdag 11 oktober in Nederland. Weet dat deze gebaseerd zijn op voorgecalculeerde maankalenders, zoals die van het Diyanet of de Um al Qura-kalender van de Saoedische staat. Binnen Ahl al Sunnah is enkel het aankondigen van data op basis van werkelijke maanbezichtigingen met het blote oog, geldig binnen de Shari’a. Wij hebben in samenhang met de shar’i maanzichtcomités wereldwijd, de aankondiging gebaseerd op het werkelijk bezichtigen van de maansikkel met het blote oog, conform de Shari’a van Ahl al Sunna.