Borstvoeding & Ramadan | Maliki

Vraag

Is een moeder die borstvoeding geeft verplicht om te vasten? Wat ik zelf ben tegengekomen is dat een moeder alleen vrijstelling heeft wanneer ze vrees heeft dat het melk minder wordt. Is het zo dat ik eerst moet vasten om te ontdekken dat mijn melk minder wordt of heb ik bij voorbaat al vrijstelling?

Antwoord

Het is belangrijk om te weten of het kind alleen borstvoeding van de moeder krijgt of dat het daarnaast ook wordt gevoed d.m.v. babymelkpoeder. Daarnaast is het ook belangrijk of de moeder in goede staat van gezondheid verkeert.
De moeder dient in eerste instantie mee te doen met het vasten en in de tijden dat zij kan eten ook maatregelen te nemen zoals bijvoorbeeld het nuttigen van voedingswaren die de melkproductie bevorderen.

Indien zij daarna merkt dat het melk alsnog minder wordt en zij vreest dat haar kind niet voldoende melk binnen krijgt, kan zij besluiten om niet te vasten, dit later in te halen en fidya* per dag te betalen [ter compensatie].

Mufti Galal Ali Amer Al-Jihani
Docent Islamitische wetenschappen en grondslagen aan de Islamitische Universiteit Rotterdam.

jalal1

Shaykh Galal al-Jihani is een invloedrijke geleerde,
wonende in Nederland, waar hij de functie vervult
als hoofddocent Islamitische Wetenschappen aan
de  Islamitische Universiteit Rotterdam. Naast zijn
specialisme in ‘ilm al-Kalam, Hadith en ‘Aqida, is de shaykh
ook een mufti in de Maliki wetschool.

 

* de Fidya komt overeen met ongeveer één euro per gemiste vastendag.