Antwoord van Sunni Instituut op de onkunde van al-Yaqeen m.b.t. de aankondigingen voor Ramadan en ‘Ied

fbcover

De kwestie

In het stuk beweert de auteur in de eerste alinea, dat wij en de geleerden en docenten in Nederland opgeroepen zouden hebben aan de moslims in Europa, om geen ander land te volgen dan Marokko. Dit is een grove leugen. Niemand van ons heeft deze oproep gedaan. De oproep die wij in navolging van de geleerden en docenten aan de moslimgemeenschap in Europa hebben gedaan, is om de aankondigingen van het Saoedisch gerechtshof niet meer te volgen, vanwege de bewezen grote foutpercentage in hun aankondigingen. Dit gaat dus niet over de Saoedische geleerden die dezelfde problematiek ondervinden en ook machteloos staan tegenover het Saoedisch hooggerechtshof dat het laatste woord heeft inzake de maandaankondigingen. Dit is dus geen zaak van Ash’ari vs Salafi of Marokko vs Saoedi-Arabië. Dit is een zaak van wereldwijde geleerdheid [los van stroming] vs het Saoedisch Hooggerechtshof. Allen hebben hier baat bij.

“Pseudo-predikers”

Vervolgens worden de geleerden en docenten in het stuk van al-Yaqeen ‘pseudo-predikers’ genoemd die op ‘basis van vermoedens’ Saoedi-Arabië van leugens probeert te betichten. Wat betreft de ‘pseudo-predikers’ beperken ons tot de geleerden en docenten die deze oproep in Nederland hadden gedaan de afgelopen tijd. Dit zijn vooral :

– Shaykh Galal Ali Amer al-Jihani;
– Shaykh Mohamed Aarab;
– Shaykh Said el Mokadmi.

Shaykh Galal al-Jihani
Als we het hebben over shaykh al-Jihani, dan spreken we niet over een pseudo-prediker, maar over een persoon wiens jarenlange studieloopbaan hem bracht naar Jordanië, Egypte en Marokko om zich te specialiseren op het gebied van fiqh, ‘Ilm al-Kalam, islamitisch recht en hadithwetenschappen, onder grootheden zoals shaykh Mohamed ibn Alawi al-Maliki [rahimahullah], shaykh Said Foudah en Muhaddith Abdullah ibn Sadiq al-Ghumari. De shaykh bezit hierdoor vele ijazat in de islamitische wetenschappen, waaronder een ijaza van overlevering in Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Muwatta’ Imam Malik en andere. De shaykh is behalve hoofddocent Islamitische Wetenschappen aan de Islamitische Universiteit Rotterdam ook een mufti in de Maliki wetschool en geeft dus ook fatawa volgens dit raamwerk.
jalal1

Shaykh Mohammed Aarab
Wanneer we het hebben over shaykh Mohamed Aarab, dan hebben we het over iemand die op zijn 20e levensjaar vertrok naar Syrie om te studeren aan de prestigieuze Abu Nur Instituut in Damascus en studeerde onder grootheden zoals shaykh Ramadan al-Bouti [rahimahullah] en shaykh Usama Rafa’i. We hebben het niet over een pseudo-prediker, maar over iemand die vervolgens naar Marokko afreisde, waar hij excelleerde in ‘Aqida en Fiqh, waaronder ‘Murshid al-Mu’in’ met commentaar van Mayyarah al-Kubra, ‘Ar-Risala’ van Ibn Abi Zayd al-Qayrawani met uitleg van ‘Adawi, ’Mukhtasar al-Khalil’ met commentaar van Ahmad Dardir en ‘Al-Tuhfat al-Ahkaam’ van Ibn ‘Aasim met uitleg van Imaam Abi Hassan ‘Ali ibn Abdel Salaam al-Tasuli), Usul al-Fiqh (waaronder ‘Al-Waraqaat’ van Imaam Al-Juwayni en ‘Djam’ al-Djawaami’ van Imaam Ibn Subki), Hadieth (waaronder Sahieh Al-Bukhari), Hadith wetenschappen (al-Bayquniyya en Muqadimah ibn Salah) en Arabische Grammatica (An-Nahw) en Morfologie (As-Sarf) op de ouderwetse manier zittend aan de voeten van geleerden in de moskee.

aarab

Shaykh Said el Mokadmi
Wanneer we het hebben over shaykh Said ibn Ahmed al-Mokadmi, dan hebben we het over een shaykh al-hadith die in Marokko onder de [volgens de algemene opinie] enige nog levende Muhaddith [die minimaal 500.000 ahadith gememoriseerd moet hebben voor deze titel], shaykh Abdullah at-Talidi zich gespecialiseerd heeft in de wetenschappen van Hadith, Fiqh en Arabisch. Ook heeft de shaykh een deel van zijn 13-jarige studieloopbaan besteed aan het studeren aan al-Azhar in Egypte, waarna hij afreisde naar India om vervolgens cum laude af te studeren in hadithwetenschappen en in Bahrein in Islamic Finance.

saidelmokadmi

Wanneer we deze behaalde competenties plaatsen in het licht van de ‘docenten’ die les geven in Moskee as-Soennah [moskee van al-Yaqeen], dan  spreken we over het verschil tussen een adelaar en een kuiken, daar de competenties van de meeste docenten van al-Yaqeen [met uitzondering van shaykh Rachid Nafi’] niet verder reiken dan een 4-jarige bachelor [HBO] aan de Universiteit van Madina en les geven in vakken waar zij veelal geen ijaza voor hebben behaald. Dat uitgerekend zij, van wie geen enkele docent de studieloopbaan-CV is gepubliceerd,  de term pseudo-prediker bezigen voor geleerden en docenten die wel hun competenties hebben behaald in de vakken die ze doceren en van wie de studieloopbaan-CV wel gewoon online staan, geeft blijk van hun onkunde en onwetendheid dat tekenend is voor dit gehele artikel dat zij hebben gepubliceerd. Dit gezegd te hebben, gaan verder met de kern van het gepubliceerde artikel, namelijk de maanzichtkwestie:

Geen maanzichtcomités in Europa?

Al-Yaqeen geeft aan dat er in Europa geen organen en commissies zijn die zich bezighouden met de maanbezichtiging met het blote oog. Ook dit klopt niet. Sunni Instituut heeft dit jaar iedere nieuwe begin van de islamitische maand aangekondigd, in samenhang met de geleerden en experts van verschillende astronomisch-islamitische instanties die actief zijn in Europa, waaronder:
– Het ICOP
– Wifaqul Ulema
– ICOUK

Alledrie niet-Marokkaanse instanties, die dezelfde oproep doen als de geleerden, om de maandaankondigingen van Marokko te hanteren, wanneer de eigen bezichtiging uitblijft. Zij roepen allen op om de maandaankondigingen van het Saoedisch Hooggerechtshof naast zich neer te leggen, na vele onderzoeken die hun grote foutmarge aangeven. Ook vandaag [5-6-2016] zullen wij net zoals iedere einde van de maand, een positieve of negatieve maandaankondiging doen In Schaa Allah.

maand

 

Hier ziet u een voorbeeld van een van onze aankondigingen. Deze aankondiging betreft die van de maand Sha’ban. Op onze Facebookpagina is te zien welke stappen er zijn ondernomen om tot deze aankondiging te komen. [in de updates onderaan].

Mogelijke implicatie

Vervolgens houden de broeders van al-Yaqeen een pleidooi voor het niet volgen van astronomische berekeningen om de maand aan te kondigen en citeren hierbij geleerden vanuit de wetscholen. Wij weten niet precies waarom zij dit samengevoegd hebben in dit artikel van hun, samen met de bovengenoemde beschrijving. Als zij dit hebben gedaan om te impliceren dat onze geleerden de astronomische berekeningen zouden volgen in tegenstelling tot het zien van de maansikkel, dan hebben ze een grote misvatting of leugen begaan, aangezien de geleerden in kwestie in iedere lezing over dit onderwerp, het aankondigen van de maand op basis van astronomische berekeningen, als ongeldig verklaren binnen de Shari’a.

Hierna beweren de opstellers van het artikel dat wanneer iemand die zich in Marokko bevindt, verplicht de maandaankondiging moet volgen en niet van de massa zou mogen afwijken daar uit oogpunt van ‘eenheid’. Hoewel dat dit goed bedoeld kan zijn, is ook dit geen correcte uitspraak. In navolging van het bevel van de Profeet , dienen degenen die de maansikkel hebben gezien, verplicht om dit als eind van de maand te beschouwen, los van of de gemeenschap hen gelooft en hierin volgt of niet. Hoewel dit praktisch vrijwel niet voorkomt, dient men toch de theorie van de fiqh correct te weergeven. Dit wordt ook bevestigd door shaykh ibn al-‘Uthaymin [rahimahullah], een van de meest invloedrijke salafigeleerden van de afgelopen eeuw. Wat al-Yaqeen dan toch als basis gebruikt voor hun vreemde uitspraak dat ook afwijkt van de fiqh van de Salafi-manhaj, is ons niet bekend.

Waarom Marokko en hoe gaan jullie het aanpakken?

Het antwoord is simpel. Zij zijn voor ons in West-Europa het meest dichtstbijzijnde land dat volgens de Shari’a de maansikkel iedere maand probeert te bezichtigen vanuit 278 meetpunten en op basis van deze shar’i-methode de nieuwe islamitische maanden afkondigt. Dit is geen nationalistische kwestie, zoals sommigen op social-media beweren. Dit zijn niets anders dan valse aantijgingen van mensen die de fiqh van het maanzichten niet hebben begrepen. De aankondiging voor ons om de Marokkaanse bezichtigingen te volgen zijn afkomstig van geleerden van vele nationaliteiten, waarvan vele Pakistanen en Indiërs. Is dit voor hun nu ook een nationalistische kwestie? Onze werkwijze is als volgt, zoals wij al eerder hebben gepubliceerd op Facebook:

ramadan2016_start

Slotwoord en bewijsvoering

Wij vragen ons af waarom al-Yaqeen dit artikel heeft gepubliceerd. Behalve de denigrerende opmerkingen richting geleerden en docenten die zichzelf uitputtend en onvoorwaardelijk beschikbaar stellen voor de moslimgemeenschap, vragen wij ons ook af waarom zij in de verdediging schieten ten opzichte van het Saoedisch hooggerechtshof, zonder ook maar één cijfer te publiceren om hun bewering dat de maandaankondigen van het Saoedisch hooggerechtshof correct zouden zijn. Enkel emotionele argumenten en beweringen die uit de lucht gegrepen zijn, zonder ook maar één onderzoek weer te geven van wie dan ook, terwijl de geleerden en docenten in Nederland vele onderzoeken en harde cijfers hebben aangehaald om hun oproep kracht bij te zetten. Wat bewezen is, is dat het Saoedisch Hooggerechtshof over decennia heen, een grote foutmarge heeft in haar maandaankondigingen en beweren dat de maansikkel gezien is, terwijl dit astronomisch onmogelijk was. En dit voor jaren lang.

Wat nu volgt zijn een greep uit de grafieken, video’s en de vele gepubliceerde onderzoeken die de foutmarge aangeven van de aankondigingen die gedaan zijn door het Saoedisch hooggerechtshof en het sterke vermoedens dat zij niets anders doen dan een voor gecalculeerde kalender volgen [Umm al-Qura kalender], zonder daadwerkelijk te onderzoeken of de maansikkel wel of niet is gezien. Op deze manier trekken zij gehele gemeenschappen mee in het vieren van ‘Ied op dagen dat er gewoon gevast moet worden, met alle gevolgen van dien. Waaronder voor een groot deel ook de Marokkaanse gemeenschap in Nederland die vanwege druk van moskeebezoekers in de jaren 90’ zonder kennis van fiqh en de opkomst van satteliet-tv, overstapten op het volgen van de foutieve Saoedische maandaankondigingen. Wij vragen Allah om ons te leiden en onze vasten en gebeden te accepteren in de komende Ramadan. Wat betreft al-Yaqeen, is dit weer een van de vele momenten waarop zij blijk hebben gegeven van hun onkunde, gebrek aan leesvaardigheid en een gebrek aan begrip van de fiqh. Wij roepen hen dan op om de kennis op te doen rond het fiqh van het maanzichten en tot die tijd de uitspraken rond deze wetenschappen, over te laten aan degenen die hiervoor gestudeerd hebben.

Wassalamu ‘alaykoum,

Team Sunni Instituut

Onderzoeken, grafieken en cijfers

ramadan

shawwal

Bron: ICOP, 2013


Artikelen en cijfers

– De werkelijke Saoedische manier van maandaankondigingen, ICOP, engels

– De werkelijke Saoedische manier van maandaankondigingen, ICOP, arabisch
نظام التقويم السعودي

– Hoe gaat het maanzichtsysteem in Marokko te werk?, Wifaqululema, engels

– Het vasten in Ramadan en de dag van Arafah, door shaykh ibn al-‘Uthaymin [engels]

– Moeten we onze vasten beginnen en eindigen volgens de nieuwe maansikkel van Saoedi-Arabië?, shaykh ibn al-‘Uthaymin [engels]

– Mufti Radha al-Haq keurt de Saoedische maandaankondigingen af voor het Verenigd Koninkrijk [en West-Europa]

– Voorzitter van de Jamia al-‘Ulema raadt Marokkaanse maandaankondigingen aan voor het Verenigd Koninkrijk [en West-Europa] en keurt de Saoedische maandaankondigen af  [engels]

– Dar al-Ifta wal Irshad keurt Saoedische maandaankondigingen af voor het Verenigd Koninkrijk [en West-Europa, engels] 

– Jami’ al-Khair al-Madaris, keurt Saoedische maandaankondigingen af voor het Verenigd Koninkrijk [en West-Europa, engels] 

– Dar al-‘Ulum Deoband raadt de Marokkaanse maandaankondigingen aan voor het Verenigd Koninkrijk [en West Europa, engels]

– Saoedische geleerden over dat de Saoedische maandaankondigingen niet bindend zijn voor de landen buiten Saoedi-Arabië [engels en Arabisch] 

Video’s

– Het probleem met de Saoedische maandaankondigingen, shaykh Said el Mokadmi [Nederlands]

– Degenen die het volgen van Marokko wensen tegen te werken en een uiteenzetting van hun argumenten, shaykh Galal al-Jihani [Arabisch]

– Waarom ustadh Mohamed Aarab de Marokkaanse maanbezichtigingen volgt [Nederlands]

– Saoedische astronoom en geleerde weerlegt en ontbloot de foutieve maandaankondiging van het Saoedisch hooggerechtshof [Arabisch]

In de laatstgenoemde video, wordt door de astronoom weergegeven dat hij de maan nauwkeurig volgt, met drie verschillende telescopen vanuit al die plaatsen waarvan men zegt dat ze daar de maansikkel hebben gezien, terwijl dit niet kon en geeft dus een bevestiging op basis van observatie en niet enkel in theorie. Vervolgens legt hij bloot dat het Saoedisch Hooggerechtshof werkelijk hun voorgecalculeerde kalender, Umm al-Qura volgen in de aankondigingen en dus net als het Turkse Diyanet op berekeningen leunen.

Om dit artikel niet lang te maken, hebben wij het benoemen van de artikelen, onderzoeken en video’s van deze kwestie beperkt gehouden. Weet dat er veel meer onderzoeken zijn m.b.t. kwestie, dan dat wij hier hebben weergegeven.